Certificeringen

Certificeringen


V-Wood International in relatie tot de EUTR:

De European Union Timber Regulation (EUTR) is een wet die het gebruik van illegaal gekapt hout tegen gaat. Vanaf 1 maart 2013 is iedereen die hout op de Europese markt brengt verplicht om aan te tonen uit welke (legale) bron het hout afkomstig is en dat het is gekapt volgens de regels van het land van herkomst.”

Aangezien V-Wood International B.V. het hout of het houtproduct als eerst op de Europese markt brengt hebben wij de rol van “Operator”.
Het is onze verantwoordelijkheid dat wij aantoonbaar kunnen maken dat onze producten legaal zijn gekapt.

Wij zien het belang van onze bossen, de levensader van deze planeet, en nemen deze taak dan ook zeer serieus.


V-Wood International in relatie tot Duurzaam en Verantwoord bosbeheer:

V-Wood International B.V.  heeft tevens duurzaam en verantwoord bosbeheer hoog in het vaandel staan.
Wij conformeren ons dan ook, voor de producten waarbij dit van toepassing is, aan de boscertificeringssystemen van PEFC en FSC®.
V-Wood International B.V. is PEFC- en FSC® gecertificeerd.

Zie onze FSC® en PEFC–gecertificeerde producten.

V-Wood FSC Cert.
V-Wood PEFC Cert.

V-Wood International in relatie tot CE-Markering:

Conform de Europese regelgeving en de verordening bouwproducten dienen massief houten profielen die geschikt zijn voor gebruik van bekleding van wanden, plafonds en gevels, te zijn voorzien van CE-markering. Dit geld voor producten voor zowel binnen- als buitengebruik. Deze markering geeft aan dat het product geschikt is voor één van deze toepassingen.

Hierin worden de meest relevante producteigenschappen weergegeven conform de Europese geharmoniseerde productnorm NEN-EN 14915:2013

De prestatieverklaringen (Declaration of Performance – DoP) zijn hieronder weergegeven:
Declaration of Performance

Brandklasse:

U dient rekening te houden met de toepassing van het product en de geldende voorschriften vanuit het bouwbesluit en bestek omtrent de gestelde brandklasse. Bij producten waar de weergegeven brandklasse niet toereikend is dient u aanvullende maatregelen te treffen om aan de eisen te voldoen.